เกี่ยวกับเรา

KIDDEETAMDEE AUDIT CO., LTD.

บริษัท คิดดีทำดี ออดิท จำกัด

บริษัท คิดดีทำดี ออดิท จำกัด เราให้บริการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชีและวางแผนภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาปัญหาทางบัญชีและภาษีต่างๆ แบบครบวงจร

การบันทึกบัญชี เราใช้โปรแกรมบัญชีที่ทันสมัย

การบันทึกบัญชี เราใช้โปรแกรมบัญชีที่ทันสมัย ลูกค้าสามารถดูรายงานและงบการเงินในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสะดวก โดยการดูผ่านมือถือ ไอแพด หรือ คอมพิวเตอร์ ได้แบบ Real time

การวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี

เราเน้นแก้ไขปัญหาโดยการวางระบบควบคุมภายในองค์กรให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งมีผลทำให้การวางแผนภาษีทำได้โดยง่ายและประหยัดต้นทุน

675
AWWARDS
768
SUCCESSFUL PROJECT
2000
OUR CUSTOMERS
1200
NEW UPDATES